o metodzie

Dlaczego praca z procesem - krótka prezentacja processworkerów z Zurichu.


Psychologia Zorientowana na Proces (ang. Process Oriented Psychology) inaczej psychologia procesu, praca ze śniącym ciałem, praca z procesem, POP została stworzona przez Arnolda Mindella - fizyka, psychologa, analityka jungowskiego.

"Od początku lat siedemdziesiątych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod świadomego wspierania indywidualnej i kolektywnej przemiany.

Psychologia procesu jest metateorią, wykorzystuje elementy psychologii jungowskiej, terapii Gestalt, terapii poznawczej, terapii systemowych, teorii komunikacji.

Jako metoda psychoterapeutyczna pomaga borykać się z problemami dnia  codziennego, mierzyć się z własnymi ograniczeniami, kłopotami relacyjnymi, stresem, trudnościami w życiu zawodowym, dolegliwościami fizycznymi, uzależnieniami, odmiennymi stanami świadomości.

Jednocześnie oferuje metody pracy ze snami, z ciałem, z twórczością kreatywnością, pozwala wykraczać poza to co znane - inspiruje, pomaga w poszukiwaniach własnej ścieżki rozwoju." (patrz: www.processwork.pl )


W pracy z procesem istotne jest zaufanie, że to, co się nam przydarza - nawet jeśli jest bardzo trudne, to w pewien sposób właściwe (wyjątkiem są nadużycia), zaufanie, że rozwiązanie zawiera się w problemie. Stosując metody psychologii procesu przekształcamy niechciane doświadczenia w potencjalne bogactwo.© 2007-2022 Elżbieta Schroeder