Coaching

Coaching zorientowany na proces

Używamy w tej metodzie zarówno tradycyjnych narzędzi coachingowych,
jak i narzędzi charakterystycznych dla psychologii procesu.

I tak, żeby pomóc klientowi sprecyzować cel projektu, z jednej strony uwzględniamy racjonalne przesłanki, aspekty, których klient jest świadomy, szukamy feedbacku zewnętrznego od znaczących wskazanych osób.
Z drugiej strony bierzemy pod uwagę nieracjonalne wewnętrzne uczucia, pragnienia, fantazje i sny, a także intuicyjne przeczucia i nagłe wglądy.

Na etapie realizacji celu korzystamy ze sprzyjających zasobów i okoliczności, ale również to, co klientowi przeszkadza w osiąganiu celu, staramy się przekształcić w energię sprzyjającą projektowi.

Coaching umożliwia skuteczną diagnozę potrzeb i potencjału klienta,
pomaga wyjść poza dotychczasowe schematy myślenia i działania.© 2007-2024 Elżbieta Schroeder