Pracownia Psychologii Procesu

Nie obiecuję, że dzięki psychoterapii będziesz zawsze szczęśliwa, piękna, bogata i  nigdy nie umrzesz, ale... w pewnym sensie dokładnie to możesz osiągnąć.


Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową (w tym terapię DDA i terapię kobiet po nadużyciach), terapię par oraz warsztaty rozwojowe. Prowadzę również sesje coachingowe.

Pracuję metodą Psychologii Zorientowanej na Proces, której twórcą jest Arnold Mindell. Psychologia Procesu umożliwia dotarcie do tych tajemniczych obszarów życia, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Pozwala dotrzeć do źródeł naszej siły, do wewnętrznej mądrości.

Jestem terapeutką Instytutu Psychologii Procesu  i studentką Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego IPP. W ramach dalszego szkolenia posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, pracy z grupami oraz do prowadzenia coachingu. Pozostaję pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela Psychologii Zorientowanej na Proces.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu i prowadzę swoją działalność zgodnie z Kodeksem Etycznym tej organizacji.
© 2007-2018 Elżbieta Schroeder


PSYCHOTERAPIA DDA/DDA

zamknięta grupa terapeutyczna dla kobiet