Pracownia Psychologii Procesu

Nie obiecuję, że dzięki psychoterapii będziesz zawsze szczęśliwa, piękna, bogata i  nigdy nie umrzesz, ale... w pewnym sensie dokładnie to możesz osiągnąć.






Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, terapię par oraz warsztaty rozwojowe.
Prowadzę również sesje coachingowe.



Pracuję metodą Psychologii Zorientowanej na Proces, której twórcą jest Arnold Mindell. Psychologia Procesu umożliwia dotarcie do tych tajemniczych obszarów życia, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Pozwala dotrzeć do źródeł naszej siły, do wewnętrznej mądrości.

Jestem terapeutką Instytutu Psychologii Procesu  i studentką Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego IPP. W ramach dalszego szkolenia posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, pracy z grupami oraz do prowadzenia coachingu. Pozostaję pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela Psychologii Zorientowanej na Proces.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu i prowadzę swoją działalność zgodnie z Kodeksem Etycznym tej organizacji.



PSYCHOTERAPIA DDA/DDA

zamknięta grupa terapeutyczna dla kobiet








© 2007-2018 Elżbieta Schroeder